De stichting

Stichting VO De Vechtstreek bestaat sinds 1 januari 2010. De Stichting kent een professioneel Bestuur en een Raad van Toezicht.

Onder de Stichting vallen twee scholen voor voortgezet onderwijs, de Regionale Scholengemeenschap Broklede en de Rientjes Mavo. Beide scholen liggen in de gemeente Stichtse Vecht.

De Stichting heeft ten doel het geven van openbaar onderwijs op RSG Broklede (Breukelen) en van katholiek onderwijs op de Rientjes Mavo (Maarssen).

Broklede is een school voor havo, vwo en tweetalig havo, vwo.

De Rientjes Mavo staat bekend om haar sterke structuur en zorgaanbod.

Onderwijskundig wordt er tussen de scholen samengewerkt.