Stichting VO De Vechtstreek
b Schepersweg 6a, Breukelen
p Postbus 1270, 3600 BG Maarssen
t 0346 - 58 41 00 | f 0346 - 58 41 09
e info@vodevechtstreek.nl

De Stichting

Stichting VO De Vechtstreek bestaat sinds 1 januari 2010. De Stichting kent een professioneel bestuur en een Raad van Toezicht.

 

Onder de Stichting vallen twee scholen voor voortgezet onderwijs, de Regionale Scholengemeenschap Broklede en de Mgr. A.E. Rientjes Mavo. Beide scholen liggen in de gemeente Stichtse Vecht. Broklede is een school voor Havo, VWO en tweetalig VWO. De Rientjes Mavo staat bekend om haar sterke structuur en zorgaanbod. Onderwijskundig wordt er tussen de scholen samengewerkt.

 

 

 

 

 

Onze scholen

RSG Broklede is een openbare scholengemeenschap voor HAVO, VWO en TVWO.

lees meer...

De Mgr. A. E. Rientjes Mavo staat in Maarssen en telt ruim 600 leerlingen.

lees meer...

 

Stichting VO De Vechtstreek | Bezoekadres: gebouw RSG Broklede, Schepersweg 6a, Breukelen | Postadres: Postbus 1270, 3600 BG Maarssen
t: 0346 - 58 41 00 | f: 0346 - 58 41 09 | e: info@vodevechtstreek.nl